АТЛАС КОНСУЛТ - ATLAS CONSULT- Business Law Firm http://atlasconsult.dir.bg ATLAS CONSULT - Business Law Firm - Юридически и консултантски услуги, разработване, внедряване, обучение и подготовка за сертификация ISO 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, BS 25999, ISO 50001. Поддръжка и актуализиране на сертифицирани системи. Управление на проекти по оперативни програми на ЕС и други донори. http://atlasconsult.dir.bg/_files/lo_4153760.jpg АТЛАС КОНСУЛТ - ATLAS CONSULT- Business Law Firm http://atlasconsult.dir.bg