АТЛАС КОНСУЛТ - ATLAS CONSULT- Business Law Firm

 

Връзки
ATLAS CONSULT
За нас
Услуги
Обучения
Клиенти
За контакти
Новини
ISO 9001:2008
Календар


Консултации ISO Юридически консултации Управление на проекти

Юридически консултации / Юридически консултации

Юридически консултации
05.04.09 13:22

Автор:Atlas Holding
Юридически и бизнес консултации за български и чуждестранни физически и юридически лица

Дружеството предоставя на своите клиенти юридически и бизнес консултации в сферата на: Телекомуникациите, ИТ сектора, Търговското право, Банково дело и финанси, Фирмено право, Защита на конкуренцията, Концесии, Интелектуална собственост, Трудово и осигурително право, Спорове, Природни ресурси и енергия, Собственост и строителство, Обществени поръчки, Представителство на чужди фирми, Недвижима собственост и Нотариални услуги. 

- Консултации при подготовката на документация за правомерност и съответствие при регистрация и получаване на съответните одобрения, индивидуални и общи лицензи за използване на телекомуникационно и друго оборудване.

- Консултации при изготвяне на договори за дилърска дейност и дистрибуция на изделия, сервизни договори за хардуер и софтуер, доставка на Интернет и мрежов хостинг.

- Консултации в областта на трансфера на телекомуникационни услуги и договори за външни източници,консултиране по специфични въпроси на данъчното облагане при сателитен трансфер на данни, мрежов уеб-хостинг, администриране и мониторинг.

- Консултации при подготовка и оформяне на документация за участие в тръжни процедури. Представителство при публични процедури по обжалване на решения.

- Консултации при съставянето на договорна документация, в съответствие със специфичните изисквания, корпоративните политики и цели на клиентите, и особеностите на действащите законови разпоредби.

- Предоставяне на правни услуги във връзка с учредяването на дружества с ограничена отговорност, клонове на дружества, акционерни дружества, смесени дружества, представителства, сливания, вливания и ликвидации.

- Консултации при реализирането на инвестиционни проекти в областта на недвижимата собственост.

- Правни услуги във всички сфери на дейност в съответствие със Закона за защита на конкуренцията, във всички стадии на спорове, касаещи конкуренцията между фирми.

- Консултации и представителство на чуждестранни фирми, при създаване и регистрация на местни юридически лица, с цел получаването на концесия. Изготвяне на договорна и друга документация, свързана с концесионния процес.

- Консултации при регистрация на търговски марки, промишлен дизайн и патенти. Консултации при спорове по нарушаване на авторски права и права върху търговски марки, промишлен дизайн и патенти.

- Консултации при съставяне и преглед на договори, касаещи интелектуалната собственост, при регистриране на търговски марки, трансфер на технологии и лицензиране.

- Изготвяне на договори и водене на преговори по международни инвестиционни сделки. Предоставяне на услуги по всички правни, технически, лицензионни и данъчни аспекти, свързани с инвестициите в енергийния сектор.

- Консултации по подготовка на нотариални документи, изискуемите от закона декларации, корпоративни книжа, дружествени договори, пълномощни, нотариални покани, завещания, ипотеки и нотариални услуги на място.

- Kонсултации по нотариални актове и договори за наем, проучване правото на собственост и съответните тежести, както и на допълнителните условия, касаещи правото на собственост.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1001