АТЛАС КОНСУЛТ - ATLAS CONSULT- Business Law Firm

 

Връзки
ATLAS CONSULT
За нас
Услуги
Обучения
Клиенти
За контакти
Новини
ISO 9001:2008
Календар


Консултации ISO Юридически консултации Управление на проекти

Консултации ISO / Консултации за сертификация ISO

Консултации за сертификация ISO
05.04.09 13:11

Автор:Atlas Holding
Консултации за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление в съответствие с действащите международно признати ISO стандарти и спецификации
- Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с действащите международно признати ISO стандарти и спецификации
-
Управление на качеството при закупуване, входящ контрол, оценка на доставчиците
- Управление на качеството при производство, изходящ контрол, анализ и подобрение
- Управление на средствата за измерване и мониторинг
- Управление на рекламациите и анализ на разходите
- Управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия
- Управление на документи, електронни архиви и бази данни
- Извършване одити на системи за управление, процеси и продукти
- Мониторинг на критични контролни точки по изискванията на HACCP, ISO 22000 и GMP
- Разработване на допълнителни, специфични за клиента модули за управление, мониторинг и контрол
- След сертификационно обслужване, поддържане и усъвършенстване на вече внедрени системи
- Оказване на съдействие при провеждане на вътрешни одити и подготовка за контролни и ре-сертификационни одити
- Консултации при разработване, внедряване и реинженеринг на системи за управление на базата на международните стандарти от серията ISO
- Системи за управление на качеството в съответствие с
ISO 9001:2008
- Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004
- Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001:2007
- Системи за управление на безопасността на храните с съответствие с ISO 22000:2005 и HACCP
-  Системи за управление в съответствие с ISO 15038:2006 специфични изисквания относно предоставянето на преводачески услуги
- Системи за управление в съответствие с ISO 15189:2007 - специфични изисквания относно качеството и компетентността при медицинските лаборатории
- Системи за управление в съответствие с ISO/TS 16949:2009 -специфични изисквания при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия
-
Системи за управление на информационната сигурност в съответствие с
ISO 27001:2005
- Интегрирани системи за управление разработени в съответствие с два или повече стандарта.
- Консултантски услуги в сферата на разработването и управлението на проекти и въвеждане на ISO стандарти по програми за финансиране от ЕС и други донори.

Всеки проект за разработване и внедряване на дадена система за управление се планира и реализира индивидуално за всеки клиент в зависимост от спецификата и особеностите на организацията

При интерес, въпроси и желание за изготвяне на необходимите документи, внедряване на ISO стандарт или интегрирана система във Вашата организация, ползвайте линковете от меню "Връзки" и "За контакти".

Можете да се свържете с нас за оферта, поддръжка, обучение, или актуализиране на вече сертифицирана система.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2889